Sellnick:

Sellnick kaldes også marsvineskab. Denne sygdom er en af de farligste sygdomme et marsvin kan få. Sygdommen er dødelig hvis den ikke bliver behandlet i tide.

Symptomer:

Symptomerne kan variere, fra hårløse pletter til åbne sår alle vegne. Normale symptomer er:
Hårtab (marsvin har ikke hår bag ørerne), ofte på maven og på indersiden af bagbenene. Pelsen kan mangle pletvist, hårtab pga. kløe / marsvinet kradser sig. I slemme tilfælde vil marsvinet konstant kradse sig indtil der er åbne sår. Pjusket pels, ser ud som marsvinet har skæl.
Huden bliver i nogle tilfælde rødlig. Marsvinet har ondt når det bliver berørt.
I slemme tilfælde kan det se ud som om marsvinet får epileptiske anfald når det kradser sig (Kramper).
Marsvinet vil dø hvis det ikke bliver behandlet, derfor er det vigtigt at du søger dyrlæge med det samme hvis du har mistanke om at dit marsvin har Sellnick.

Identifikation:

Miden som er årsagen til dette kan ikke ses med øjet. Miden gemmer sig dybt under huden på marsvinet. En dyrlæge med kendskab til sygdommen vil forsøge at konstatere midens tilstedeværelse ved at tage en hudprøve. Dette gør de for at prøve at se miden i mikroskop, selvom dette ikke altid kan lade sig gøre pga. at miden sidder dybt i huden. Hvis dyrlægen konstaterer eller har mistanke om midens tilstedeværelse behandles marsvinet med Ivomec (Ivermectin 10 mg / ml), Noromectin (er ret nyt på markedet, er meget billigere men med samme aktive stof) eller tilsvarende produkt fra andre producenter.

Behandling:

Den eneste behandling er Ivomec (patent udløbet for Ivomec, hvorfor andre må producerede det), Noromectin eller tilsvarende produkt (Ivermectin opløsning 10 mg/ml = 1%). Dette udleverer dyrlægen efter at have konstateret sygdommen eller har mistanke om denne sygdom.
Hvis sygdommen ikke er særlig fremskreden behandles marsvinene med Ivermectin gennem munden, i "svære" tilfælde behandles de ved indsprøjtning. Behandlingen skal gentages efter 10 - 14 dage (Følg dyrlægens anvisning). Hvis marsvinet er meget medtaget kan der dog blive tale om flere behandlinger, dette er dog op til dyrlægens vurdering.
Hvis behandlingen ikke virker kan det være at det ikke var Sellnick men f.eks. foder allergi, der vil dog altid blive behandlet mod Sellnick først da den er dødelig.

Normal dosis givet oralt (i munden) vil være følgende (Følg dyrlægens anvisning):

Diende unger (under 300 gram) 0,05 ml
Unger under 500 gram 0,1 ml
Voksne (over 500 gram) 0,2 ml
Højdrægtige marsvin og marsvin over 1500 gram 0,3 ml

(Oral dosis: 0,2 ml / Kg legemsvægt).

Smittekilde:

Sellnick kan ikke smitte mennesker. Miden angriber kun marsvin. Dog er mennesket i mange tilfælde den der overfører smitten ved at have rørt ved et sygt marsvin, så vær opmærksom på hygiejnen (skift altid tøj og vask dig grundigt med vand og sæbe hvis du har mistanke om at du har rørt ved et marsvin med Sellnick).
Hvis du har haft besøg af andre der har marsvin og får konstateret Sellnick hos dine marsvin, så kontakt disse personer så de kan få behandlet alle deres marsvin for at sikre smitten ikke har bredt sig til dem og derfra spreder sig videre. Har du afleveret marsvin til nogen, så skal alle deres marsvin behandles. Sellnick ses i dag mest hos marsvin fra dyrehandlere, da de fleste opdrættere (i Dansk Marsvineklub) er meget opmærksomme på denne sygdom.

Fakta:

Midens navn er Trixacarus caviae og miden lever dybt nede i marsvinets hud. Miden kan være inaktiv i mange måneder på et sundt marsvin, derfor skal alle marsvin i bestanden behandles på en gang. Normalt vil drægtighed eller anden "stresset" situation, f. eks. udstillinger, flytning , anden sygdom og transport udløse sygdommen.
Desværre kan de marsvin man køber / får være inficeret med Sellnick uden dette kan ses før det kommer i udbrud.

Uden behandling vil de dø.

Johnny Ramm.
http://mutterne.dk

Tilbage til hovedside