Indcheck, hvad er det og hvorfor ?

For at starte med det aller vigtiste:
Indcheck er der ikke for at genere udstillerene, men er der som en sikkerhed for at mindske spredning af sygdomme på udstillingerne.

Generelt kan man sige at har marsvinet smitsomme sygdomme eller sygdomslignende pelsforandringer, så bliver det og alle andre marsvin fra opdrættet/husstanden afvist i indcheck afhængigt af hvad det er der er mistanke om eller konstateret (nogle smitsomme sygdomme vil ikke medføre afvisning af alle dyr, f.eks. er en ikke sprunget byld ikke smittefarlig så her er det kun det dyr med bylden der afvises). Er man flere opdrættere/udstillere i samme husstand, så afvises ALLE marsvin fra husstanden ved mistanke om smitsom sygdom hos bare ET marsvin.

Det er hver eneste gang en vurderingssag for indcheckeren og derfor konfererer vi med hinanden hvis vi er i tvivl. En indcheckers afgørelse kan ikke ankes eller gøres om, hvilket også er årsagen til at det som regel ikke kun er en person der beslutter at afvise dyr. Men en indchecker er nok til at afvise hvis der er mistanke om smitsomme sygdomme. Det er også derfor det kræver en hel del erfaring at blive uddannet som indchecker i DMK. For at citere DMK's formand (håber ikke han har noget imod at blive citeret for dette *GG*) så kræver det også at man "uden at blinke" skal kunne afvise hans dyr og det vil alle måske ikke lige kunne gøre for det er jo formanden, han er godkendt dommer osv. Men det kræver det at kunne gøre før man overhovedet skal overveje at blive indchecker.

Det er ikke en "popularitetskonkurrence" at være indchecker, nærmere det modsatte og tro mig det er hårdt arbejde (som nok ikke altid bliver værdsat af udstillerene, da de jo står i kø og venter på at komme ind på udstillingen).
Da jeg skulle uddannes troede jeg ikke helt på det de erfarne indcheckere sagde, for så slemt kan det da ikke være. Men piben fik en anden lyd efter meget kort tid. Prøv selv med jeres egne marsvin og pust ned i pelsen på dem for at kunne se grundigt efter i 10 minutter, så ved i hvad jeg snakker om :-) Og husk her at et normalt indcheck varer 1½ time.

En indchecker må selvfølgelig ikke indchecke dyr fra egen husstand. Dette for at forhindre eller nok nærmere for at forhindre nogen skulle få dem mistanke om at en indchecker kunne misbruge sit hverv til at slippe "sine egne syge dyr ind". Hvis nogen skulle undre sig over at nogen dyr bliver indchecket før andres/"springer køen over", så sker det for de indcheckere der sidder der. De har jo lidt svært ved at stå i kø og samtidig indchecke andres dyr.

Engelske dommere er generelt meget glade for at dømme i Danmark da de på deres egne udstillinger ikke har indcheck og derfor må diskvalificere dyr på dommerbordet pga. lus, lopper m.m. og så sandelig også Sellnick ramte dyr (det må dommerene også herhjemme hvis en indchecker skulle have overset noget, hvilket heldigvis sker meget sjældent). Derfor fremhæver de det danske indcheck som en meget god ting og flere er fortalere for at få det indført i England netop for at undgå disse "oplevelser" på dommerbordet.

Som en afslutning vil jeg lige fortælle at det ikke er DMK der har "opfundet" indcheck, men at det rent faktisk er et krav fra myndighederne. Kravet var/er at der skulle være godkendte indcheckere eller en dyrlæge til dette arbejde. Disse krav er blevet yderligere skærpet i sommers. Dette kan læses i Lov om dyresamlinger (søg evt. på www.retsinfo.dk)


Venlig hilsen

Johnny Ramm.
Indchecker i DMK.
Trykt i Agurke Tidende #9, November 2003.