Burløse udstillinger

Burløse udstillinger.

Nu kommer jeg normalt ikke til burløse udstillinger, da jeg personligt mener de strider mod DMK’s formålsparagraf om at udbrede kendskabet til marsvin. Det er meget svært at udbrede kendskabet til marsvin, som ikke kan ses når de er i transportkasser.

Jeg havde dog lovet de engelske dommere at jeg nok skulle være der og hjælpe dem så godt jeg kunne, og først bagefter fik jeg lige en ”reminder” af Laila (Pavon) om at jeg skulle huske at det var en burløs udstilling i Sig. Når jeg havde lovet dommerene at jeg ville være der, så ”tvang” jeg jo mig selv til at være der (min fejl).

Jeg har oplevet 1 (én) burløs udstilling (men hørt om hvordan andre er foregået) og det var mere end rigeligt. Som toastmaster var det umuligt at tilkalde en bærer til et dyr, da kun ejeren vidste hvor marsvinet var. Dette gav en del ventetid, så den sparede tid med opsætning og nedtagning af bure forsvandt. Besparelse var faktisk efter min mening lig med 0 (nul) tid eller måske på den anden side med samlet ventetid der var længere end på en udstilling med bure.

Der er selvfølgelig en besparelse for dem der arrangerer udstillingen, da der ikke skal indkøbes spåner, plast osv. Men disse beløb er meget små i forhold til budgettet for en udstilling (Dommere, lokaler osv.). De kredse der ikke selv har bure får selvfølgelig en større besparelse, men igen så taler vi om DMK’s formålsparagaf som ikke overholdes og den er faktisk DMK’s ”Grundlov”.

Andre medlemmer har nok en anden mening end mig, men sådan er der jo så meget vi alle synes forskelligt om.

Jeg vil gøre opmærksom på at det ikke er en kritik af nogle kredse, men en generel kritik af burløse udstillinger.


Venlig hilsen
Johnny Ramm.
Medlemsnummer 2463.

Trykt i AT # 6, august 2007.

Tilføjelse:

Da vi selv har bil tænkte jeg ikke lige på hvorledes det kan vanskelligøre det for de udstillere der ikke har.

Hapset fra Forum:

En anden detalje er vel egentligt osse at man på den måde 'tvinger' en bestemt udstillingsgruppe til at have mindre dyr med. Her tænker jeg på den del af marsvineverdenen, der IKKE har en bil til rådighed. Hvis man med toget fylder sin duekasse med 4-5 alt efter størrelse, så er man med en burløs nede på 2 dyr, da man sjældent kan slæbe på sit sædvanlige habengut PLUS extra foldekasse og evt. spåner.

Lina / Sweat Leaf